Μάθε για τη θέρμανση με pellet

Η θέρμανση είναι πλέον ένα από τα βασικότερα έξοδα των νοικοκυριών αλλά και των επαγγελματικών χώρων στην Ελλάδα. Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους  θέρμανσης(πετρέλαιο, και ηλεκτρική ενέργεια) υπάρχουν στην αγορά νέες μορφές όπως το πέλλετ

Εξοικονόμηση με χρήση πέλλετ ξύλου

Πέλλετ

Το pellet είναι οικολογικό καύσιμο που δεν περιέχει χημικά και ανήκει στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το σχήμα του καυσίμου είναι κυλινδρικό με διάμετρο από 6mm έως 10mm και μήκος από 10mm έως 50mm. Χαρακτηρίζεται από υψηλή συνοχή, χαμηλό ποσοστό υγρασίας και μεγάλη πυκνότητα με αποτέλεσμα την υψηλή θερμαντική του απόδοση.
 
Επιλέγοντας τη χρήση θέρμανσης με pellet, εξασφαλίζετε:
 • Ευκολία στη χρήση
 • Υψηλή θερμογόνο δύναμη
 • Μικρό ποσοστό στάχτης
 • Περιορισμένη συντήρηση των μηχανημάτωνΜεγάλη διαθεσιμότητα λόγω ύπαρξης μικρών τοπικών μονάδων παραγωγής στην αγορά.

Σόμπα πέλλετ αέρα

Η αρχή λειτουργίας της σόμπας pellet αέρα βασίζεται στην καύση pellet που γίνεται με αυτόματο τρόπο. Ο ζεστός αέρας που παράγεται από την καύση του pellet διοχετεύεται στο χώρο από τις περσίδες που έχει η σόμπα. Η θέρμανση που έχουμε στο χώρο είναι άμεση.

Σόμπα πέλλετ hydro
Η λειτουργία της σόμπας pellet νερού είναι παρόμοια με αυτή του λέβητα αφού η σόμπα συνδέεται στο δίκτυο θέρμανσης και λειτουργεί σαν λέβητας. H καύση pellet γίνεται αυτόματα και κατά τη διάρκειά της ζεσταίνει το νερό το οποίο στη συνέχεια, με τη βοήθεια του κυκλοφορητή, διοχετεύεται στο δίκτυο θέρμανσης (θερμαντικά σώματα).

Σόμπα πέλλετ με αεραγωγό

Οι σόμπες pellet με αεραγωγούς μας δίνουν την δυνατότητα να θερμάνουμε χώρους οι οποίοι πιθανόν να μην έχουν κάποια εγκατάσταση καλοριφέρ, μεταφέροντας τον ζεστό αέρα που παράγεται σε ένα ή δύο επιπλέον δωμάτια. Χάρη σε δύο ανεξάρτητoυς ισχυρούς ανεμιστήρες, η θερμότητα μπορεί να οδηγείται σε δωμάτιο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση έως και 6 μέτρα από τη σόμπα. Η ισχύς αυτών των ανεμιστήρων μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και να θερμανθεί αποτελεσματικά το κάθε δωμάτιο.

 

 • Πρακτικό : Μεταφέρεται συσκευασμένο
 • Τυποποιημένο: Με τεχνικές προδιαγραφές για μέγιστη απόδοση (πυκνότητα>650kg/m3, υγρασία <10%, τέφρα 1%).
 • Αποθηκεύεται χωρίς να αλλοιώνεται.
 • Αποδοτικό: Σταθερή πυκνότητα, χαμηλή υγρασία, χαμηλό κόστος μεταφοράς, και αποθήκευσης (1kg ισοδυναμεί με 5kWh).Οικολογικό: 
 • Δεν απαιτείται η κοπή δέντρων.
 • Παράγεται από απορριφθείσα ή ανακυκλώσιμη ξυλεία.Χάρη στην τέλεια καύση του (ελάχιστο ποσοστό υγρασίας και απουσία χημικών) εκμηδενίζει την ποσότητα της παραχθείσας τέφρας.  
 • Καθαρή καύση: Kαύση χωρίς έκλυση επικίνδυνων αερίων λόγω απουσίας χημικών κατά τη διαδικασία παραγωγής.Οικονομικό: 
 • Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια.
 • Παρουσιάζει σταθερότερη πορεία μεταβολής τιμών.

 

Οικονομική  Σύγκριση  πέλλετ και άλλα είδη στερεών καυσίμων με  Ορυκτά  Καύσιμα

Ας συγκρίνουμε τώρα την θερμιδική αξία και το κόστος των Στερεών Βιοκαυσίμων με τα κοινά Ορυκτά Καύσιμα. Οι παρακάτω τιμές αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές θερμογόνου αξίας και απόδοσης καύσης, καθώς και Τεχνικών Απωλειών καμινάδας & εξωτερικού Καυστήρα, στην περίπτωση των περισσοτέρων ορυκτών καυσίμων.  
Οι θερμιδικές αξίες όλων των ορυκτών καυσίμων και του ξύλου παρέχονται από την ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.: 2006/32/Ε.Κ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «Ενεργειακό Περιεχόμενο επιλεγμένων καυσίμων για τελική χρήση», Εφημερίδα Ευρωπαïκής Ένωσης, 5 Απριλίου 2006. Οι θερμιδικές αξίες & το ειδικό βάρος κυμαίνονται ανάλογα με την προέλευση του καυσίμου & την σύσταση τους καθώς και την ποιότητα των εμπεριεχομένων υδρογονανθράκων.
Οι τιμές κόστους των διαφόρων καυσίμων είναι ενδεικτικές τιμές για την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2012.
Μέσος όρος ανώτερης κλίμακας ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση με τις επιβαρύνσεις του  χρησιμοποιήθηκε  ενδεικτικά για μέτρο σύγκρισης. Οι τιμές καυσίμων είναι Λιανικής με τον ΦΠΑ περιλαμβάνοντας επιβαρύνσεις παγίων και τελών μηνιαίων λογαριασμών αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές φυσικού αερίου & μαζούτ  υπολογίζονται να ακολουθούν αναλογικά τις τιμές πετρελαίου. Εχει αναγγελθεί επίσης 22,5% αύξηση της τιμής του ηλ. ρεύματος για το έτος 2012.
Ο κάτωθι πίνακας μας δείχνει το Κόστος σε €/kWh  διαφόρων ειδών Ορυκτών Καυσίμων  και Στερεών Βιοκαυσίμων, καθώς και (στις τελευταίες δυο στήλες) την Εξοικονόμηση (%) ως προς το Πετρέλαιο Θέρμανσης και την Εξοικονόμηση (%) ως προς το ντήζελ κίνησης (στην επικείμενη  εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του ντήζελ κίνησης).

Οπως παρατηρούμε, με τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα 1,05 €/lt,  το κόστος ανέρχεται περίπου στα 14,7 €cents/kWh θέρμανσης, ενώ αντίστοιχα με το πέλλετ ως βιοκαύσιμο, και με μια  τιμή στα 0,30 €/kg, περίπου στα 6,7  €cents/kWhθέρμανσης. Μια τεράστια εξοικονόμηση της τάξης του 54 %!!!
Η αντίστοιχη εξοικονόμηση για τιμή ντήζελ θέρμανσης / κίνησης στα 1,40 €/lt είναι της τάξης του 65 %!!!
 
Συμπέρασμα: Η Βιομάζα(πελλετ) κατέχει  την πρώτη θέση ανάμεσα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 με ποσοστό άνω του 50% των Α.Π.Ε!
            Η χρήση των Στερεών Βιοκαυσίμων  με τους εξειδικευμένους πολυκαυστήρες  προσφέρουν  μια οικολογική, βιώσιμη αλλά και λειτουργική  Εναλλακτική λύση στη Θέρμανση  με τεράστιο Οικονομικό όφελος.

θερμανση με πελλετ , ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

Μοιράσου το!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn